youtube

Uroczyste  zakończenie „ IX  Powiatowego polowania  na lisy” w Mniszkach

W  dniu  02  lutego  2019 roku w Centrum  Edukacji  Regionalnej  i Przyrodniczej  w Mniszkach odbyło się   organizowane  przez  Starostwo Powiatowe w  Międzychodzie  przy wydatnym  udziale  Koła  Łowieckiego „Diana”  uroczyste  zakończenie „ IX  Powiatowego polowania  na lisy”. Polowanie  odbyło  się  w  godzinach  przedpołudniowych  we  wszystkich kołach  łowieckich   biorących  udział  w „ Programie   odbudowy   zwierzyny  drobnej poprzez jej  wsiedlanie oraz  redukcję drapieżników na terenie powiatu  międzychodzkiego w latach 2016-2020.
W  uroczystym  zakończeniu” Powiatowego  polowania  na lisy” udział  wzięli organizatorzy zakończenia polowania  Prezes  Koła  Łowieckiego ”Diana” Prof. Michał  Drews  oraz Łowczy  Koła  Piotr  Nowak, Wicestarosta Waldemar  Gorczyński inspektor Wydziału  Ochrony Środowiska    Rolnictwa   i   Leśnictwa     Tadeusz    Głogowski   oraz    myśliwi,  przedstawicieli  9 -ciu  kół  łowieckich  uczestniczących  w  programie.
    
    
    
    
    
    
    
    
    
                                                                                    
                                                                                                                                            
    Uroczystego  otwarcia  dokonał  Prezes Koła  Łowieckiego „Diana”  Prof. Michał Drews, który na  wstępie  podziękował Wicestaroście Waldemarowi Górczyńskiemu oraz inspektorowi Tadeuszowi  Głogowskiemu za wkład  w realizację „Programiu   odbudowy   zwierzyny  drobnej poprzez  jej  wsiedlanie oraz  redukcję drapieżników na terenie powiatu  międzychodzkiego w latach 2016-2020. Ponadto powitał prezesów, łowczych, myśliwych 9 kół  łowieckich uczestniczących w programie  oraz  przybyłych  na  zakończenie polowania  gości  zastepcę Burmistrza Międzychodu Rafała  Ciszewicza, Nadleśniczego  Nadleśnictwa  Sieraków Pana Jarosława Nowakowskiego oraz  Prezesa  Stowarzyszenia Puszcza  Notecka  Jacka  Kaczmarka. W  dalszej kolejności  głos  zabrał  wicestarosta  Waldemar  Górczyński  który  powitał przybyłych na zakończenie polowania oraz  wymienił dotychczasowe podjęte  przez   starostwo działania     na  rzecz  odbudowy  zwierzyny  drobnej  oraz poinformował  o  kontynuacji „ Programu   odbudowy  populacji  zwierzyny  drobnej w powiecie  międzychodzkim”. Ponadto stwierdził, że nasilające się  zmiany środowiskowe spowodowane dzialalnością czlowieka doprowadziły do  rozregulowania zależności pomiędzy poszczególnymi elementami przyrody. W  związku z powyższym,  obecnie   prowadzenie  programu  będzie  miało na  względzie  uzyskanie równowagi przyrodniczej poprzez  prowadzenie  dalszej  redukcji  drapieżników przy  uwzględnieniu   bioróżnorodności  wsiedlania  zwierzyny drobnej.
          Protokół  po polowaniu z odbytego w dniu  02.02.2019r. "Powiatowego polowania na lisy”(każde koło na swiom obwodzie),  przedstawił  Pan  Tadeusz  Głogowski.
    
       
    
    Dla  myśliwych w  związku  z osiągnięciami  w zakresie redukcji lisów i drapieżników na terenie powiatu  międzychodzkiego ustalono, że zdobywczami   zostały  wręczone   nagrody    dla  zdobywców   1 - 3  miejsca  za   odstrzał   największej  liczby  lisów- drapieżników:

                    I.  miejsce   oraz  tytuł  Króla „ IX  Powiatowego  Polowania na lisy „ zdobył
                                 Pan  Rafał  Gomułka  - Koło Łowieckie „Dzik” -  pozyskał  7  lisów
,
    
                   II.   miejsce i tytuł  wice Króla ” IX  Powiatowego polowania na lisy”  zdobył
                                    Pan  Roman  Grzelaczyk  Koło Łowieckie „Diana”- pozyskał  4 lisy,
                        
                   III.   i  tytuł  II - wice     Króla” IX  Powiatowego polowania na lisy” zdobył
                                 Pan  Przemysław Walkowiak Koło łowieckie ”Czajka” pozyskał 3 lisy.


                                      
    
    
          Po  zakończeniu części  oficjalnej,  Prezes  Koła  Łowieckiego „Diana”  Prof. Michał  Drews oraz   Prezes  Stowarzyszenia  Puszcza  Notecka  Jacek  Kaczmark gospodarz  Centrum  Edukacji Regionalnej  i  Przyrodniczej  w   Mniszkach zaprosili  uczestników  spotkania  do      zwiedzania wystawy  myśliwskiej  oraz   ekspozycji    wystawy  dot. historii, przyrody  i kultury  regionu powiatu   międzychodzkiego. Szczególne   wrażenie   na  zwiedzających wywarła  wystawa myśliwska  powstała  z pomysłu  pracowników  Centrum  Edukacji  Regionalnej i Przyrodniczej w   Mniszkach  przy  wydatnym  udziale    leśników  oraz    myśliwych    z   Koła  Łowieckiego „Diana”.