youtube

Zarząd Powiatu ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagród dla osób wyróżniających sie w dziedzinie kultury i sportu w roku 2018

Uwaga błąd pisarski w ogłoszeniu:

* wnioski o przyznanie nagród składa się  w sekretariacieStarostwa Powiatowego w Międzychodzie w terminie 30 dni od ogłoszenia naboru wniosków do dnia 2 lutego 2019 r.

>> wniosek <<