youtube

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń,
po umówieniu terminu wizyty.

 

Rejestracji można dokonać on-line

>> REJESTRACJA ONLINE <<


lub pod nr telefonu 95 748 87 26
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 10.00  

 

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością zgłosze

 

STRONA:  NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu międzychodzkiego, których dotyczy rejestracja:

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Starostwo Powiatowe w Międzychodzie

ul. 17 Stycznia 143, budynek A, piętro I, pokój nr 101

poniedziałek od godz. 12.00 do 16.00

wtorek – piątek od godz. 9.00 do 13.00

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej lub Poradnictwa Obywatelskiego - Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie ul. Wroniecka 25 C

poniedziałek, wtorek, środa od godz. 14.00 do 18.30

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej lub Poradnictwa ObywatelskiegoUrząd Gminy w Chrzypsku Wielkim, ul. Główna 15

czwartek od godz. 12.00 do 16.30

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej lub Poradnictwa Obywatelskiego Urząd Gminy w Kwilczu, ul. Kard. Wyszyńskiego 23

piątek od godz. 12.00 do 16.00

 

W Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej lub Poradnictwa Obywatelskiego w Sierakowie, Kwilczu

i Chrzypsku Wielkim pomoc świadczona jest przez adwokata lub radcę prawnego.

 

Pozostałe jednostki nieodpłatnego poradnictwa, dostępne dla mieszkańców powiatu międzychodzkiego:

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Starostwo Powiatowe w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, budynek A, piętro II, pokój nr 203

wtorki od 7.30 do 14.30 tel. 95 748 87 38

 

Poradnictwo Zawodowe

Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, budynek A, parter, pokój nr 2

od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30 (tel. 95 748 80 29)

 

Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim, ul. Główna 16, pokój nr 17

w poniedziałki od godz. 18.00 do 19.00 (tel. 61 29 51 177)

 

Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim, ul. Główna 16, pokój nr 17

1 raz w miesiącu w każdą drugą środę miesiąca od godz. 15.30 do 17.30 (tel. 61 29 51 177)

 

Specjalista ds. Przemocy

Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica „Świetliki”, Sieraków ul. Wroniecka 25 B, pokój nr 4

pierwszy i ostatni poniedziałek każdego miesiąca od 16.00-19.00

 

Psycholog

Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica „Świetliki”, Sieraków ul. Wroniecka 25 B, pokój nr 4

I i IV sobota każdego miesiąca od 9:00 do15:00 (tel. 603063891)

 

Terapeuta Uzależnień

Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica „Świetliki”, Sieraków ul. Wroniecka 25 B, pokój nr 4

każdy I i III piątek miesiąca od 12:00 do18:00

Terapeuta Uzależnień

Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica „Świetliki”, Sieraków ul. Wroniecka 25 B, pokój nr 4

każdy II piątek miesiąca od 10:00 do16:00

Pełnomocnik Burmistrza ds Uzależnień

Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica „Świetliki”, Sieraków ul. Wroniecka 25 B, pokój nr 3

od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

 

Porady Prawne

Urząd Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, parter, pokój nr 2

pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca od 12.00 do 15.00

 

 

 

 

ogólnopolskie infolinie:

 

Centrum Wsparcia Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego

tel. 800 702 222 czynny przez 24 godz./dobę

e-mail: porady@liniawsparcia.pl

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

tel. 800 120 002 czynny przez 24 godz./dobę

e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info

 

Od 1 stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i złoży stosowne oświadczenie.

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Administratorem danych osobowych zawartych w złożonym oświadczeniu jest Starosta Międzychodzki.