youtube

Umocnienie gruntowe odcinka drogi powiatowej pomiędzy miejscowością Wituchowo i Linie

W dniu 21 grudnia 2018 r. Powiat Międzychodzki odebrał inwestycję drogową polegającą na umocnieniu gruntowego odcinka drogi powiatowej nr 1740P.

Roboty budowlane, realizowane na odcinku  od miejscowości Wituchowo w kierunku m. Linie (do granicy powiatu) ,obejmował ścięcie części poboczy gruntowych, celem usprawnienia odprowadzania wód opadowych do przydrożnych rowów.

Zakres prac obejmował ponadto wyrównanie nawierzchni gruntowej drogi oraz jej umocnienie gruzem betonowym na na odcinku o łącznej długości 1,3 km.

Prace miały na celu likwidacje problemów komunikacyjnych, pojawiających się na tym odcinku drogi po wystąpieniu intensywnych opadów deszczu. 

Wykonawcą inwestycji było przedsiębiorstwo Instalacje Sanitarne i C. O Marek Sroka z Sierakowa.

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Mapa powiatu
 • Kraina 100 jezior
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI