youtube

Mieszkańcy powiatu będą mogli cieszyć się kolejną wyremontowaną drogą!

Zarządu Powiatu Międzychodzkiego podczas wczorajszego posiedzenia podpisał umowę na realizacje zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1739 P na odcinku Lutomek - Lubosz, ( Etap IV - IX od km 3+000 do km 4+650)". Termin zakończenia całego zakresu robót przewidziany jest na czerwiec 2019 r.