youtube

szkolenie Młodzieżowych Liderów Zdrowia

 

 

 

Po raz kolejny w Klubie „Pod Gruszą” Międzychodzie ul. Zamkowa 2przeprowadzono szkolenie Młodzieżowych Liderów Zdrowia, adresowane do uczniów oddziałów gimnazjalnych naszego powiatu. Prowadzona była szeroko rozumiana prewencja prozdrowotna. Promowano zdrowy styl życia jako alternatywę do niebezpiecznych dla zdrowia i życia zachowań. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie przeprowadzili prelekcje nt. problemu zażywania przez dzieci i młodzież środków psychoaktywnych w naszym powiecie Specjaliści z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzychodzie, przeprowadzili warsztaty edukacyjno - informacyjne dotyczące profilaktyki antytytoniowej i uzależnień oraz konsekwencje ich używania.

W przedsięwzięciu wzięło udział 21 uczniów. Każdy z uczestników otrzymał pakiet edukacyjny z materiałami szkoleniowymi, długopis z logo organizatora, kalendarzyk kieszonkowy, brelok oraz Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie serdecznie dziękuje:  

1.Przedstawicielom Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie a przede wszystkim p. Oli Małeckiej za przeprowadzona prelekcję.

2. Burmistrzowi Sierakowa za wsparcie finansowe.

3. Burmistrzowi Międzychodu za zabezpieczenie lokalowe i cateringowe.

4. Pracownikom Ośrodka  ds. uzależnień przy ul Zamkowej 1 w Międzychodzie za  pomoc przy organizacji szkolenia.