youtube

22 sierpnia 2018 r.
godz. 11.00-13.00
Nowy Tomyśl

 

Miejsce spotkania:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu

Poznańska 33, 64 – 300 Nowy Tomyśl

sala szkoleniowa nr 11 (parter), budynek B

 

Poniżej zamieszczamy link do strony internetowej, na której dostępna jest informacja o spotkaniu oraz program:


http://warp.org.pl/spotkanie-informacyjne-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-jednostek-podleglych-szkol-bibliotek-domow-kultury-oraz-organizacji-pozarzadowych/ 

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres:

infoUE-nowytomysl@warp.org.pl do dnia 20.08.2018r. do godz. 12.00. Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na spotkanie zostanie przesłana przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 20.08.2018 r. do godziny 15:00.

>> plakat

>> formularz zgłoszeniowy