Spotkania informacyjne nt Konkursu dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych 
19 lipca 2018 r. w Sierakowie!

Spotkania informacyjne Wielkopolskiej Wiary

Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2018 został już ogłoszony. Oferty na działania lokalne do 5000 zł można składać do 1 sierpnia br. Zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. konkursu, które odbędzie się 19 lipca br. o godz. 10:00 w Sierakowskiej Piwnicy Kulturalnej (ul. Poznańska 25, Sieraków).

Konkurs kierowany jest do młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych oraz organizacji pozarządowych pełniących rolę patronów. Szansę na dofinansowanie będą miały inicjatywy edukacyjne, kulturalne, ekologiczne, sportowe, czyli mieszczące się w jednym z obszarów wymienionych w art. 4 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dodatkowo młode organizacje pozarządowe, działające nie dłużej niż 30 miesięcy, których przychód za poprzedni rok obrotowy nie przekracza 25 tys. zł mogą składać projekty z elementami rozwoju swoich działań.

Maksymalna wartość mikrodotacji to 5000 zł. Można ją przeznaczyć na wszelkie niezbędne
i uzasadnione wydatki. Wymagane jest 10% wkładu własnego.

 

Inicjatywy w ramach Konkursu mogą być realizowane w okresie od 1 września do 10 grudnia 2018 roku. Każdy, kto zdecyduje się wziąć udział w konkursie, będzie miał szansę skonsultować pomysł z doradcą.

Więcej informacji o Konkursie będzie można uzyskać podczas spotkania informacyjnego. Zgłoszenia na spotkanie przyjmuje Mateusz Gzyl pod numerem telefonu 65 520 78 86 lub mailowo mateusz.gzyl@pisop.org.pl

Regulamin konkursu oraz kontakty do doradców dostępne są na stronie www.pisop.org.pl/fio.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.