youtube

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zorganizował stoisko Promocji Zdrowia w szpitalu SP ZOZ w Międzychodzie

PROMOCJA ZDROWIA DLA MIESZKANCÓW

 W RAMACH BIAŁEJ SOBOTY

                    DZIAŁANIA KAMPANIJNE W POWIECIE MIEDZYCHODZKIM

We współpracy ze Stowarzyszeniem „Ochrona Zdrowia. Międzychód wczoraj – dziś – jutro”- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zorganizował stoisko Promocji Zdrowia w szpitalu SP ZOZ w Międzychodzie - adresowanej do społeczności lokalnej. Zainteresowane osoby skorzystały z bezpłatnych pomiarów tlenku węgla w wydychanym powietrzu, nauki samobadania piersi na fantomach, quizie wiedzy o zdrowiu. W trakcie działania prowadzone były indywidualne rozmowy z pacjentami wynikającymi z ich potrzeb zdrowotnych. Ponadto prowadzono dystrybucje materiałów promujących zdrowie.

W przedsięwzięciu uczestniczyło 28 pacjentów

 

 

                                                                                  Anastazja Krysztofek-Kinal

                                                                                                             Koordynator działań prewencji zdrowotnej w powiecie międzychodzkim